Technologia czystego spalania węgla

Technologia czystego spalania węgla

Jak wszyscy wiemy SMOG ZABIJA bezlitośnie nas wszystkich! Zastosowanie naszej technologii wykorzystującej  SORBENT ER1 pozwoli oddychać czystym powietrzem, dzięki niej zlikwidujemy emisję trujących związków emitowanych przez komin, jak również zmniejszymy emisję pyłów PM 10 i PM 2,5, do norm obowiązujących w polskim Prawie Ochrony Środowiska!

Opracowaliśmy technologię, która pozwoli ekonomicznie oraz ekologicznie spalać węgiel – nasze czarne złoto, w kotłach starego typu, tzw. kopciuchach. Pozwoli to zaoszczędzić 8 miliardów złotych z budżetu państwa tylko w województwie śląskim, a co najważniejsze zaoszczędzą obywatele, ludzie najmniej uposażeni, których nie stać na wydatek tysiąca złotych za tonę dobrej jakości węgla oraz zakup drogich kotłów V generacji – to wydatek ok. 12 tys. złotych, a nie zmieni to wiele w poprawie jakości powietrza którym oddychamy. Prosimy o pomoc parlamentarzystów ze Śląska aby doprowadzić do spotkania samorządów miast najbardziej zanieczyszczonych w Polsce oraz samorządów gmin ukaranych za brak działań w walce ze SMOGIEM. Nasza prezentacja może pozwoli w podjęciu racjonalnych decyzji w walce z trującym nas SMOGIEM. Zastosowanie naszej technologii pozwoli oddychać czystym powietrzem, zlikwidujemy emisję trujących związków emitowanych przez komin, jak również zmniejszymy emisję pyłów PM 10 i PM 2,5, do norm obowiązujących w polskim Prawie Ochrony Środowiska!

Technologia czystego spalania węgla polega na:

  • Współprądowym (od góry) spalaniu węgla, a raczej powolnemu zgazowaniu, dzięki czemu tworzy się koks wewnątrz kotła, co znacznie wydłuża proces palenia – 12 – 14 godz. – nie chodzimy dokładać węgla, oraz dostarczeniu powietrza wtórnego, uwalniane części lotne ulegają utlenianiu w temperaturze ich zapłonu, czyli ulegają spalaniu!
  • Zastosowaniu techniki SORBENT ER1, która polega na wymieszaniu węgla z sorbentem w ilości 2% wagowych do ilości węgla. Sorbent powoduje redukcję oraz pochłanianie szkodliwych związków ze spalin – SOx, NOx, metali ciężkich w tym rtęci, tworzone są benzopireny szlachetne które w całości dopalamy w kotle. Nie dopuszczamy do tworzenia się benzopirenów smolistych, które w postaci sadzy  odkładają się we wnętrzu kotła oraz kominie. Gwarantuje nam to wyższą sprawność cieplną kotła.

Pod linkiem dokument potwierdzający deklaracje zgodności wyrobu: Sorbent ER 1  akredytowany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Walka ze SMOGIEM zostanie wygrana jeszcze w tym sezonie grzewczym! Mamy dopracowaną technologię! Rząd zdecyduje, czy będzie dalej brnął w ogromne koszty, czy wykorzysta tanią technologię.

 

 

Zdjęcia przedstawiają wnętrze tego samego kotła gdzie została zastosowana technologia czystego spalania węgla SORBENT ER1 oraz wnętrze gdzie technologia nie została użyta!

 

Doświadczenie zostało przeprowadzone na kotle Viadrus 22, gdzie czas spalania (zgazowania) wynosił 12-14 godz. temp. ustawiona na kotle 50 stopni. Ogrzewana powierzchnia 220 m2

1000 kg węgla – 730zł za tonę – 1kg – 0,73zł., jednorazowa dawka węgla to 30kg plus 0,6kg sorbentu – koszt 2,58zł. Oszczędność w spalaniu węgla ok. 25% – 7,5 kg węgla oszczędzamy: 5,47zł
5,47zł – 2,58zł = 2,89zł – to czysty zysk w naszej kieszeni, plus ochrona naszego zdrowia, to czynnik, którego nie da się realnie zmierzyć.

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem naszej technologi czystego spalania węgla lub chciałbyś poznać szczegóły, skontaktuj się z nami! Jesteśmy także dostępni pod numerem tel: 601 939 844

 

O Węglu i polskiej technologii walki ze smogiem

Proponujemy aby zmieniono zapis w uchwale SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NR V/36/1/2017 o dopuszczeniu do obrotu fotokoncentratu – po koksie to najlepszej jakości węgiel (który był w cenie od 272zł – kop. Jankowice do 315zł – kop. Marcel)

UCHWAŁA NR V/36/1/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

Nasz cel.

Naszym celem jest ograniczenie szkodliwych emisji spalin do atmosfery, także SMOGU, który zatruwa nasze środowisko. Jeżeli wszyscy zastosujemy tą technologię pokażemy samorządom i władzy, że można realizować oddolne inicjatywy bez Ich pomocy. Oddolne inicjatywy mają odebrać rządzącym monopol na sprawowanie władzy, często jest nieudolna i nie do zaakceptowania przez polskie społeczeństwo. Drobna modernizacja kotła zapewni przyjazne dla środowiska zgazowanie węgla w kotłach starego typu – kopciuchach. Nie będzie konieczna wymiana na drogie kotły V generacji!